ZABEZPEČENÍ MAJETKU

Zabezpečení majetku je pro jeho vlastníky prioritou. Dohled nejenom nad vzdálenými objekty umožňuje IoT řešení. Díky bateriovému napájení odesílá zprávy i při výpadku elektrické energie. Vzhledem k systému přenosu zpráv je obtížné rušit signál. Alarmové zprávy jsou odesílány formou SMS do mobilních zařízení.

Použití a aplikace

Bezdrátová IoT čidla lze instalovat i na odlehlých místech a tím získat kontrolu nad majetkem. Magnetické senzory zaznamenají pohyb oken nebo dveří a okamžitě odešlou informaci o porušení integrity objektu. Uvedená řešení lze aplikovat i v administrativních budovách nebo průmyslových areálech v místech, kam nemá přístup ostraha objektu nebo ke hlídání movitého majetku jako např. hasících přístrojů.