VZDÁLENÉ ODEČTY odběrných míst

Vzdálené odečty energií jsou základním využití IoT nejenom ve Facility managementu. Aplikací tohoto řešení lze získat přehled o aktuálních spotřebách, operativně měnit výši zálohových plateb a eliminovat nadměrnou spotřebu energií.

Výhody dálkových odečtů

Čas vynaložený na ruční odečty a následné zpracování údajů je minulostí. Po instalaci a aktivaci snímačů lze okamžitě přenášet data přes IoT síť do určených aplikací a zpracovávat data podle potřeby uživatele. Díky tomuto řešení lze detekovat kritické a havarijní stavy a zjednodušit fakturaci nákladů na spotřebu energií.