ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

S ohledem na stále rostoucí požadavky na svoz odpadů, kdy jeho produkce meziročně stále stoupá, je aplikace IoT řešení krok správným směrem. Jeho používáním lze nastavit automatizaci procesů odpadového hospodářství.

Výhody detekce

Sledování a evidence odpadového hospodářství, monitorování zaplnění kontejnerů s odpadem a optimalizování jejich svozu přináší úsporu nákladů za dopravu. IoT čidla mohou sledovat míru zaplnění kontejneru, jeho náklon nebo teplotu uvnitř kontejneru. Ze získaných dat lze upravit množství a velikost používaných kontejnerů nebo odpadních nádob.