3 věci, které byste měli vědět o internetu věcí v roce 2018

IoT se mohutně rozvíjí, doslova by se dalo hovořit o IoT revoluci. Připojená zařízení obsahují všechny části našeho života od průmyslu po náš domov. První IoT zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1990. Byl to toaster, který mohl být zapnutý nebo vypnutý prostřednictvím internetu. O 27 let později se z odborných článků v novinách stala každodenní skutečnost. Lidé tráví čím dál víc času používáním aplikací pro IoT.

Dnes je většina dat přenášených v IoT zpracovávána v Cloudu, což znamená, že data produkovaná ve všech koutech zeměkoule jsou posílána do několika počítačů umístěných v centralizovaných datových centrech. Předpokládaný růst objemu a rychlosti dat proto představuje velkou výzvu.

  1. Problém se vzdáleností cloudu

je více než patrný. Oblíbenost využívání cloudových úložišť stoupá a objem odesílaných dat se zvyšuje. Data absolvují dlouhou cestu a nevýhody vystupují na povrch.

Hlavní z nich je zpoždění při odesílání a přijímání dat. Datová centra jsou postavena v oblastech, kde je to výhodné (levné pozemky, levná výstavba…) a ne v místech s hustým osídlením nebo v blízkosti průmyslových center.

  1. Jaký je rozdíl mezi počítači v našich domovech a kancelářích a počítači v cloudu?

Dobrou zprávou je, že jsme již obklopeni bohatou nevyužitou zpracovatelskou silou, která může pomoci odstranit mezery v současném modelu cloudu. Kolektivně vlastníme více než 5 miliard zařízení: servery, pracovní stanice, notebooky, tablety, a dokonce i smartphony.

Díky softwaru, který umožňuje jakémukoli počítači spouštět stejné webové služby, které běží v cloudu, můžeme zapojit masivní nevyužitou výpočetní sílu miliard počítačů, které jsou již kolem nás. Stejně jako cloud rozděluje pracovní zátěž mezi počítače, které vlastní, může být břemeno dat IoT distribuováno mezi libovolným počtem počítačů vlastněných kancelářemi a jednotlivci, počítače, které často pracují na pouhém zlomku svého potenciálu.

  1. Budoucnost je „Fog“

„Fog“ je infrastruktura, která využívá více spolupracujících klientů a díky níž může být zpracovatelský výkon použit v blízkosti cloudu.

Fog computing rozšiřuje cloud computing, což umožňuje jakémukoli výpočetnímu zařízení hostit softwarové služby a zpracovávat, analyzovat a ukládat data blíže místu, kde jsou vytvářeny. Například smart termostat odesílající každou minutu údaj o naměřené teplotě neposílá data od vzdáleného cloudu, ale do počítače ve vedlejší místnosti.

Vzhledem k tomu, že se internet rychle stává internetem všeho, je čas znovu promyslet, jaká infrastruktura je potřebná k udržení tempa jeho rozvoje. Rok 2018 bude rokem vzniku Fog computing.

Zdroj: infoworld.com

https://www.infoworld.com/article/3244649/cloud-computing/3-things-to-know-about-iot-and-fog-in-2018.html