MONITORING
POHYBU VOZIDEL

Přehled o pohybu nebo poloze vybraných zařízení je zásadní pro jejich efektivní využití. Přehledně vedené záznamy o sledovaných objektech zabrání ztrátám vznikajícím jejich nečinností. Navíc umožňují monitorovat jejich pohyb mimo zadané parametry.

Výhody sledování

Řešení pro sledování mobilních a přenosných zařízení od vagonů, automobilů, jízdních kol, kontejnerů, palet, balíků a zásilek, strojů a strojního vybavení apod. Výstupní data poskytují přehled o poloze zařízení, ujeté vzdálenosti, době provozu nebo okolní teplotě a vlhkosti.