MONITORING KVALITY
OVZDUŠÍ V BUDOVÁCH

Kvalita ovzduší ovlivňuje pocity lidí v budovách a na pracovištích a má nemalý vliv na jejich pracovní výkonnost. Sledováním kritických parametrů lze upravit kvalitu ovzduší na požadované hodnoty a zajistit tak kvalitní podmínky pro pobyt ve sledovaných prostorech.

Výhody detekce

Detekcí kvality ovzduší v budovách, hlavně v kancelářích a zasedacích místnostech, a měření jednotlivých hodnot jako je teplota, vlhkost a obsah CO2 ve vzduchu lze regulovat vytápění a větrání na hodnoty, které jsou optimální pro pobyt pracovníků v uvedených prostorech a tím dosáhnout optimálních pracovních podmínek.