IoT (Internet of Things)
je budoucnost v poskytování
Facility služeb

Moderní trendy vyžadují stavět budovy připravené na nové technologie. Ale co starší budovy? I pro ně jsou tyto možnosti dostupné. Díky IoT řešením lze optimalizovat správu budov a zvyšovat efektivitu jejich provozu.

Není to jen o úsporách energií

Jde o celý komplex informací a dat, která pomáhají zlepšovat život lidí v budovách. Provoz budovy je řízen stovkami čidel, která zaznamenávají aktuální údaje o stavu, funkci a použití konkrétního zařízení. Monitorují stav ovzduší, teplotu a vlhkost, intenzitu osvětlení, zabezpečení, míru obsazenosti místností nebo parkovacích míst, a spoustu dalších údajů. V případě dálkových odečtů podružných měřidel spotřeby energií lze získat komplexní přehled o spotřebách v konkrétních částech budovy nebo areálu a získané informace využít při optimalizaci provozu objektu.

Co si představit pod pojmem „inteligentní budova“?

Představte si nějakou komerční kancelářskou budovu. Ve skutečnosti je to inteligentní budova. Má inteligentní systém LED osvětlení s instalovanými čidly. IoT spojuje tato čidla se systémem správy budovy. Tento systém osvětlení automaticky optimalizuje spotřebu energie měřením a sledováním pohybu, záření, teploty a úrovně osvětlení. Pokud nikdo není na konkrétním místě (chodba, kancelář), světla se automaticky vypnou a topení a chlazení se nastaví na minimum. Není překvapující, že tato budova využívá o 70 procent méně elektrické energie než jiné kancelářské budovy! A v tom je síla IoT řešení pro Facility management.

Další klíčovou výhodou IoT pro správu zařízení spočívá v posílení bezpečnostních a nouzových postupů. Pokud nastane nouzová nebo nebezpečná situace, senzory mohou automaticky upozorňit všechny uživatele a spustit automatické upozornění pro první osoby a zaměstnance v rámci zařízení.

Přínos IoT pro Facility management je zřejmý. Aplikací IoT řešení získáte úspory a snížení rizik ve správě budov a tím i nižší režijní náklady, lepší spotřebitelské ceny a růst kreditu vaší značky.