DETEKCE ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Zajištění bezpečnosti a prevence proti úniku nebezpečných látek je pro správce budov samozřejmostí. Využitím možností, které nabízí IoT řešení lze předcházet škodám na majetku i zdraví.

Výhody detekce

Jednoduchá instalace a dlouhá životnost zdroje předurčuje IoT čidla využít pro monitorování úniku nebezpečných látek v případě průsaků, rozlití nebo poškození obalů ve kterých jsou nebezpečné látky skladovány. Okamžité odeslání zprávy při detekci úniku a následné řešení vzniklé situace, zamezí vzniku větších škod.