Alarmová hlášení

Vlastní hlášení a lokalizace ohniska vzniku krizové situace je podmínkou pro kvalitní a bezpečné provozování budov. Rychlost zásahu je v takových případech rozhodující. Rozmístění čidel v objektu s přesným popisem jejich pozice zaručí rychlé určení místa signalizace. Díky bateriovému napájení lze čidla instalovat bez závislosti na přívodu elektrické energie.

Výhody detekce

Instalací IoT snímačů detekujících nejrůznější krizové stavy lze předejít vzniku rozsáhlých škod a tím i nákladům na jejich nápravu. Ať už jsou to čidla snímající úniky tekutin, kouřová čidla nebo snímače tlaku. Alarmová hlášení jsou odesílána v reálném čase do aplikace v mobilním telefonu.